Trung tâm phát triển công nghệ công nghiệp và tự động hóa (CITA)

Bạn đang ở đây

Company’s name: Trung tâm phát triển công nghệ công nghiệp và tự động hóa (CITA)
Certificate number: SVQ23205
Validation date: 30/03/2022
Certification address: 2/33A Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Sản xuất (không phân vào ngành nào)
Certification scope: Sản xuất và cung cấp thiết bị dạy nghề, thiết bị dạy học; Cung cấp thiết bị khoa học và công nghệ
Files: