Công ty TNHH Summit Auto Seats Industry (Ha Noi)

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Summit Auto Seats Industry (Ha Noi)
Certificate number: NVT22177 - NVE22353
Validation date: 25/02/2022
Certification address: Lô 6, KCN Nội Bài, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Thiết bị vận chuyển khác
Certification scope: Lắp ráp chi tiết nội thất ô tô: tấm cách âm, tấm cách nhiệt
Files: