Công ty TNHH Goko Spring Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Goko Spring Việt Nam
Certificate number: VN-10002-QMS & VN-100001-EMS
Validation date: 20/06/2022
Certification address: Lô 14, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Certification scope: Sản xuất các loại lò xo và gia công dây thép
Files: