Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam
Certificate number: NVQ18132 - NVE18495
Validation date: 21/02/2020
Certification address: Số 7, đường TS11, Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh/TP: Bắc Ninh,
Lĩnh vực: Máy móc và thiết bị
Certification scope: Thiết kế công nghệ, chế tạo các sản phẩm cơ khí chính xác. Chế tạo tụ lưu điện.
Files: