Công ty TNHH Seiyo Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Seiyo Việt Nam
Certificate number: NVQ14093 & NVE14094
Validation date: 15/10/2021
Certification address: Lô D1, khu công nghiệp Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh/TP: Bắc Ninh,
Lĩnh vực: Cao su và các sản phẩm nhựa
Certification scope: Đúc, in, sơn và lắp ráp các linh kiện nhựa cho các sản phẩm điện tử, viễn thông và tin học
Files: