Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội TNHH_ Chi nhánh: Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Thành phố Hà Nội

Bạn đang ở đây

Company’s name: Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội TNHH_ Chi nhánh: Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Thành phố Hà Nội
Certificate number: NVI25704/23/I
Validation date: 01/12/2023
Certification address: Số 69, ĐInh Tiên Hoàng, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: An ninh thông tin trong hoạt động quản lý, vận hành Hệ thống giám sát và điều khiển lưới điện phân phối (SCADA/DMS) phù hợp với Công bố áp dụng ban hành lần 1 ngày 31/07/2023
Files: