Công ty Thủy điện Tuyên Quang - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Thủy điện Tuyên Quang - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Certificate number: VN-10026-QMS & VN-10019-ISMS
Validation date: 30/10/2023
Certification address: 1. Số 403, đường Trường Chịnh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 2. Tổ 2, thị trấn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Tỉnh/TP: Tuyên Quang,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: ISO 9001:2015: Quản lý nhà máy điện bằng công cụ ISO ISO/IEC 27001:2013: Cung cấp hệ thống quản lý an toàn thông tin áp dụng cho hoạt động quản lý nhà máy điện bằng công cụ ISO
Files: