Lễ trao chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013 tại Công ty Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương

Bạn đang ở đây

Là đơn vị chuyên phát triển phần mềm, tư vấn và triển khai giải pháp ERP, Công ty TNHH Giải pháp và Tích hợp công nghệ Đông Dương rất quan tâm đến chất lượng dịch vụ và tính bảo mật thông tin trong quá trình làm việc và trao đổi với đối tác khách hàng. Chính bởi vậy, Công ty đã đầu tư thời gian, công sức và tài chính để thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013. Sau một thời gian dài áp dụng, duy trì và đánh giá chứng nhận, IIST đã được Tổ chức Chứng nhận DAS-UK tại Việt Nam cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013. Trong buổi lễ trao chứng chỉ, đại diện của DAS cũng đã chia sẻ lợi ích của việc áp dụng hệ thống trong hoạt động kiểm soát chất lượng và bảo mật thông tin với khách hàng. Hy vọng, hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin của Công ty sẽ được duy trì hiệu quả và mạng lại nhiều cải tiến cho đơn vị