Lễ trao chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin theo ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013 tai Fabbi

Bạn đang ở đây

Ngày 22/11/2021, Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển Fabbi đã tổ chức long trọng lễ đón nhận chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 and ISO/IEC 27001:2013. Sau một thời gian dài xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống, Công ty Fabbi đã đánh giá chứng nhận thành công cả hai hệ thống quản lý. Với những nỗ lực không mệt mỏi và quyết tâm cao của lãnh đạo cũng như của toàn thể nhân viên công ty, hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin đã đi vào vận hành và phát huy vai trò cải tiến, nâng cao giá trị cung cấp dịch vụ cho đối tác và khách hàng.