Lễ trao chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Trí Nam

Bạn đang ở đây

Trong thời đại hiện nay, việc đảm bảo chất lượng cũng như bảo mật an toàn thông tin là vấn đề thiết yếu của mỗi một doanh nghiệp. Đứng trước yêu cầu đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Trí Nam đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 cho hoạt động: "Sản xuất phần mềm; cung cấp phần cứng và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin". Sau một thời gian dài xây dựng và áp dụng, Công ty đã được đánh giá và phê duyệt giấy chứng nhận cho cả hai hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin. Ngày 24.05.2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Trí Nam đã tổ chức đón nhận chứng chỉ. Tham gia vào buổi lễ, giám đốc Tổ chức Chứng nhận DAS Việt Nam - bà Nguyễn Hương Giang đã trao chứng chỉ cho lãnh đạo Công ty Đầu tư Phát triển Công nghệ Trí Nam và chia sẻ ý nghĩa, vai trò của hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh tại doanh nghiệp. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí thân mật và ấm cúng với các đồng chí lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong Công ty.