Lễ trao chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin tại Công ty Cổ phần Codelovers Việt Nam

Bạn đang ở đây

Sau một thời gian xây dựng, áp dụng và duy trì, Công ty Cổ phần Codelovers Việt Nam đã được Tổ chức Chứng nhận DAS Việt Nam đánh giá và cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013. Sự nỗ lực của các thành viên trong Công ty, đặc biệt là sự quan tâm và sát sao của ban Lãnh đạo, hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin đã được áp dụng hiệu quả, tạo ra những giá trị cải tiến cho doanh nghiệp. Với những gì Công ty Cổ phần Codelovers Việt Nam đã và đang làm, chúng tôi tin hệ thống của đơn vị sẽ hoàn thiện và tốt lên theo từng năm áp dụng. Xin chúc mừng thành công của Công ty!