Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO/IEC 27001:2013 tháng 5.2018

Bạn đang ở đây

Khóa học chuyên gia đánh giá trưởng ISO/IEC 27001:2013 có dấu công nhận IRCA đầu tiên trong năm 2018 của Tổ chức Chứng nhận DAS Việt Nam diễn ra vào tháng 5.2018. Học viên chủ yếu là các cán bộ chuyên  ngành quản trị an ninh thông tin của các đơn vị lớn với kinh nghiệm lâu lăm trong lĩnh vực phần mềm và quản trị rủi ro. Do vậy, chất lượng khóa học được đảm bảo, học viên tham gia nhiệt tình, giáo viên hướng dẫn tận tâm. Khóa học đã thu hút sự chú ý của đơn vị trong ngành. Kết quả thi chứng chỉ IRCA của học viên được đánh giá cao. Khóa học sẽ là bước đệm để Tổ chức Chứng nhận DAS Việt Nam có thể tổ chức những khóa học quy mô lớn hơn.