Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch

Bạn đang ở đây

Company’s name: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch
Certificate number: SVE25636 - SVO25637
Validation date: 29/03/2021
Certification address: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tỉnh/TP: Đồng Nai,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Sản xuất và kinh doanh điện năng
Files: