Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị Thông minh (Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế)

Bạn đang ở đây

Company’s name: Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị Thông minh (Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế)
Certificate number: CVI33452
Validation date: 06/01/2021
Certification address: Số 36, đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tỉnh/TP: Thừa Thiên Huế,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Quản lý và lưu trữ dữ liệu
Files: