Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh
Certificate number:
Validation date:
Certification address: Số 6, ngõ 6, phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope:
Files: