Công ty TNHH Midori Safety Footwear Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Midori Safety Footwear Việt Nam
Certificate number:
Validation date: 18/04/2021
Certification address: Lô 15, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tỉnh/TP: Quảng Nam,
Lĩnh vực: Dệt may và các sản phẩm dệt may
Certification scope:
Files: