Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam
Certificate number: NVQ14449, NVE14600, NVO14601
Validation date: 24/06/2019
Certification address: Lô CN10, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Tỉnh/TP: Hà Nội, Vĩnh Phúc,
Lĩnh vực: Dệt may và các sản phẩm dệt may
Certification scope: Gia công đồng phục bảo hộ lao động
Files: