Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật las - xd 502 (thuộc Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế xây dựng Quảng Ninh

Bạn đang ở đây

Company’s name: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật las - xd 502 (thuộc Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế xây dựng Quảng Ninh
Certificate number:
Validation date:
Certification address: Km3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tỉnh/TP: Quảng Ninh,
Lĩnh vực: Dịch vụ kỹ thuật
Certification scope:
Files: