Công ty Cổ phần phần mềm Luvina

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần phần mềm Luvina
Certificate number: 000570376/20/I
Validation date: 05/01/2021
Certification address: Tầng 4, tòa nhà Somerset Hòa Bình, số 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Sản xuất phần mềm tin học xuất khẩu
Files: