Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO/IEC 27001:2013 tháng 12.2017

Bạn đang ở đây

Theo thông lệ, mỗi năm Tổ chức Chứng nhận DAS Việt Nam luôn cố gắng cung cấp cho những học viên thuộc các đơn vị do DAS chứng nhận hoặc các đơn vị quan tâm khác những khóa học liên quan đến nhận thức các tiêu chuẩn, phương pháp đánh giá nội bộ, quản trị rủi ro cũng như các khóa học chuyên gia đánh giá trưởng các tiêu chuẩn có dấu công nhận IRCA. Đầu năm 2017, bên DAS cũng đã tổ chức được một khóa Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013. Do công việc bận rộn nên phải phải đến tận tháng 12.2017, khóa học chuyên gia đánh giá trưởng tiếp theo mới được tổ chức. Tuy vậy, tinh thần tham gia và đóng góp xây dựng khóa học của các học viên vô cùng sôi nổi, nhiệt tình. Các học viên đa phần là các cán bộ công nhân viên trong các cơ quan nhà nước hoặc có vốn đầu tư của nước ngoài với kiến thức chuyên môn và trình độ tiếng Anh rất tốt. Cuối khóa học, 100% học viên tham gia làm bài thi lấy chứng chỉ IRCA. Kết quả đi kèm đã mình chứng cho trình độ cũng như sự quan tâm của học viên đến hệ thống quản lý an toàn thông tin.