Tin tức

Bạn đang ở đây

Tin tức
13-02-2019
Khóa học chuyên gia đánh giá trưởng ISO/IEC 27001:2013 có dấu công nhận IRCA đầu tiên trong năm 2018 của Tổ chức Chứng nhận DAS Việt Nam diễn ra vào tháng 5.2018. Học viên chủ yếu là các cán bộ chuyên... Chi tiết
13-02-2019
Theo thông lệ, mỗi năm Tổ chức Chứng nhận DAS Việt Nam luôn cố gắng cung cấp cho những học viên thuộc các đơn vị do DAS chứng nhận hoặc các đơn vị quan tâm khác những khóa học liên quan đến nhận thức... Chi tiết
13-02-2019
Sau một thời gian xây dựng và áp dụng, hệ thống quản lý an toàn thông tin phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 của Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Kaopiz Việt Nam đã được Tổ chức Chứng nhận DAS Việt... Chi tiết
03-10-2018
Dưới đây là một số hình ảnh được đánh giá            NTT Communications Around the World   Một số hoạt động đánh giá tại IRITANI Việt nam  ... Chi tiết
03-10-2018
Dưới đây là một số hình ảnh của DAS HCM phối hợp với DAS HN thực hiện DAS triển khai họp khai mạc trước khi đánh giá ISO tại Kho Bạc Phú Bình Một số hình ảnh họp khai mạc tại Kho bạc Lãnh... Chi tiết