DAS triển khai đánh giá chứng nhận tại Tổng cục đường bộ và Tổng cục du lịch....

Bạn đang ở đây

Trong tháng 11/2012 DAS triển khai đánh giá chứng nhận tại các miền Bắc, Trung, Nam ... và đến nay đã được khách hàng đánh giá cao và lựa chọn dịch vụ chứng nhận của DAS, dưới đây là một số hình ảnh DAS triển khai đánh giá
 
 
21112012149.jpg
 
Thư ký ban chỉ đạo ISO của Tổng cục đường bộ phát biểu trong cuộc họp khai mạc giữa DAS và Tổng cục đường bộ Việt nam
 
21112012150.jpg
 
Thư ký ban chỉ đạo ISO của Tổng cục đường bộ phát biểu trong cuộc họp khai mạc giữa DAS và Tổng cục đường bộ Việt nam
 
2012-11-13-1059.jpg
 
Ông Nguyễn Văn Thường ( LA - DAS) kiểm tra đánh giá 
 
30112012175.jpg
 
Phiên họp khai mạc giữa DAS và Tổng cục du lịch
 
21112012151.jpg
 
Một số hồ sơ văn bản của Tổng cục đường bộ Việt nam lưu trữ
 
21112012155.jpg
 
DAS triển khai đánh giá tại Tổng cục đường bộ Việt nam
 
2012-11-13-1060_1.jpg
 
Một số hình ảnh chuyên gia đánh giá của DAS triển khai đánh giá
 
30112012177.jpg
 
Ban lãnh đạo và cán bộ của Tổng cục du lịch xem xét hồ sơ đánh giá của DAS tại cuộc họp kết thúc