DAS triển khai đánh giá chứng nhận các kho bạc nhà nước Tỉnh Kontum, Đăk Nông... và 29 kho bạc cấp Quận, Huyện tại Hà nội

Bạn đang ở đây

 
Năm 2012 là một năm rất vất vả cho tất cả các cán bộ nhân viên của DAS tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam tuy vậy với sự nhiệt tình của tất cả các thành viên của DAS, DAS đã triển khai đánh giá chứng nhận các kho bạc cũng như ngành thuế để đảm bảo được các yêu cầu 

Dưới đây là một số hình ảnh của DAS được thực hiện

2012-11-13-1060_1.jpg


Ông Nguyễn Văn Thường chuyên gia đánh giá trưởng của DAS thực hiện đánh giá chứng nhận

2012-11-13-1069.jpg


DAS đánh giá và giải thích các yêu cầu tiêu chuẩn cũng như đề án 30 quy định đối với Kho bạc nhà nước Thanh Trì

2012-11-13-1071.jpg


DAS triển khai đánh giá chứng nhận

2012-11-13-1059.jpg


Ban lãnh đạo, cán bộ kho bạc lắng nghe chuyên gia đánh giá của DAS kiểm tra và đánh giá

2012-11-12-1056.jpg


Họp kết thúc và chụp hình lưu niệm với đoàn đánh giá của DAS