Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức
Số chứng nhận: SVI25615
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Km số 09, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: Quản lý, vận hành, sản xuất điện