Ban Quản lý Dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn

Bạn đang ở đây

Công ty: Ban Quản lý Dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
Tỉnh/TP: Cần Thơ,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: