Công ty Thủy điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Thủy điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực: 06/12/2021
Địa điểm chứng nhận: Số 56, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lê, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Tỉnh/TP: Sơn La,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: