Công ty Thủy điện An Khê-Kanak - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Thủy điện An Khê-Kanak - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Số 125, đường Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tỉnh/TP: Bình Định,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: