Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Số 143, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Tỉnh/TP: Đà Nẵng,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: