Công ty TNHH Myungjin Electronics ViNa

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Myungjin Electronics ViNa
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Khu Công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Tỉnh/TP: Thái Nguyên,
Lĩnh vực: Thiết bị điện và quang học
Phạm vi chứng nhận: