Công ty Cổ phần Sài Gòn Công nghệ nước

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Sài Gòn Công nghệ nước
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Tầng 2, tòa nhà SÍC, số 27-31, đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Máy móc và thiết bị
Phạm vi chứng nhận: