Công ty TNHH RCS

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH RCS
Số chứng nhận: SVQ33460 - SVI33461
Ngày hiệu lực: 14/10/2019
Địa điểm chứng nhận: 1.1-1.7, Etown 3, số 364, đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Gia công các bản vẽ bằng phần mềm