Công ty TNHH Công nghiệp Hà Thanh

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Công nghiệp Hà Thanh
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Số 2, Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh/
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Phạm vi chứng nhận: