Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Tin học và Thương mại Hòa Bình

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Tin học và Thương mại Hòa Bình
Số chứng nhận: NVE22433 - NVQ22462
Ngày hiệu lực: 10/11/2019
Địa điểm chứng nhận: Cụm công nghiệp Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Cao su và các sản phẩm nhựa
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất vật liệu cao su xốp và cao phân tử cho ứng dụng cách nhiệt và cách âm