Công ty Cổ phần Bao bì Xuân Cầu

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Xuân Cầu
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
Tỉnh/TP: Hải Dương,
Lĩnh vực: Bột giấy, giấy và các sản phẩm giấy
Phạm vi chứng nhận: