Công ty Cổ phần Phú Long

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Phú Long
Số chứng nhận: SVQ07366
Ngày hiệu lực: 24/10/2019
Địa điểm chứng nhận: Lô A1, khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Thanh Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Tỉnh/TP: Vĩnh Long,
Lĩnh vực: Bột giấy, giấy và các sản phẩm giấy
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất và cung cấp thùng carton