Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bao bì Cửu Long

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bao bì Cửu Long
Số chứng nhận: NVQ07357 - NVE07367
Ngày hiệu lực: 21/05/2021
Địa điểm chứng nhận: Lô CN7, Khu công nghiệp Phúc Yên, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Bột giấy, giấy và các sản phẩm giấy
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất thanh nẹp góc giấy, pallet giấy, giấy tổ ong, ống lõi giấy, bao bì giấy carton và sản xuất khay nhựa