Công ty TNHH In Ấn Việt Huy Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH In Ấn Việt Huy Việt Nam
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực: 25/06/2021
Địa điểm chứng nhận: Khu Công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, huyện Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh/TP: Bắc Ninh,
Lĩnh vực: Các công ty in ấn
Phạm vi chứng nhận: