Công ty TNHH sản xuất bật lửa ga Trung Lai Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH sản xuất bật lửa ga Trung Lai Việt Nam
Số chứng nhận: CVQ23315
Ngày hiệu lực: 30/09/2020
Địa điểm chứng nhận: Xóm 18b Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An
Tỉnh/TP: Hà Nội, Nghệ An,
Lĩnh vực: Sản xuất (không phân vào ngành nào)
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất và cung cấp bật lửa ga