Công ty cổ phần Việt An

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty cổ phần Việt An
Số chứng nhận: NVQ14293 - NVE14331
Ngày hiệu lực: 27/05/2020
Địa điểm chứng nhận: Khu công nghiệp Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Cao su và các sản phẩm nhựa
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất ống nhựa VPC và gia công các hệ thống dây điện trong công nghiệp