Công ty TNHH Sena Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Sena Việt Nam
Số chứng nhận: NVQ18234
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Khu công nghiệp Yên Viên, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Máy móc và thiết bị
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất và cung cấp máy bơm nước; kinh doanh các loại máy bơm và thiết bị nhà bếp