Trung tâm phát triển công nghệ công nghiệp và tự động hóa (CITA)

Bạn đang ở đây

Công ty: Trung tâm phát triển công nghệ công nghiệp và tự động hóa (CITA)
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: 2/33A Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Sản xuất (không phân vào ngành nào)
Phạm vi chứng nhận: