Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam
Số chứng nhận: NVQ18132 - NVE18495
Ngày hiệu lực: 21/02/2020
Địa điểm chứng nhận: Số 7, đường TS11, Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh/TP: Bắc Ninh,
Lĩnh vực: Máy móc và thiết bị
Phạm vi chứng nhận: Thiết kế công nghệ, chế tạo các sản phẩm cơ khí chính xác. Chế tạo tụ lưu điện.