Công ty TNHH Thang máy Sin Việt

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Thang máy Sin Việt
Số chứng nhận: NVQV17356
Ngày hiệu lực: 31/05/2019
Địa điểm chứng nhận: Số 184, phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Phạm vi chứng nhận: Cung cấp, lắp đặt, bảo hành, bảo trì thang máy và thang cuốn điện