Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam
Số chứng nhận: NVQ15597 -NVE15598
Ngày hiệu lực: 29/06/2020
Địa điểm chứng nhận: Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Các sản phẩm khoáng phi kim
Phạm vi chứng nhận: Gia công, chế tác và cung cấp các sản phẩm đá ốp lát cao cấp