Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam
Certificate number: NVQ15597 -NVE15598
Validation date: 29/06/2020
Certification address: Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Các sản phẩm khoáng phi kim
Certification scope: Gia công, chế tác và cung cấp các sản phẩm đá ốp lát cao cấp