Nhà máy bia Sài Gòn Đồng Tháp - thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn bia Sài Gòn Bình Tây

Bạn đang ở đây

Công ty: Nhà máy bia Sài Gòn Đồng Tháp - thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn bia Sài Gòn Bình Tây
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực: 10/04/2019
Địa điểm chứng nhận: Khu công nghiệp Trần Quốc Toản, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Tỉnh/TP: Đồng Tháp,
Lĩnh vực: Sản xuất thực phẩm, bia rượu và thuốc lá
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất bia