Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Phát điện 3

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Phát điện 3
Số chứng nhận: SVI33481
Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Địa điểm chứng nhận: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tỉnh/TP: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: Quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh điện năng