Công ty TNHH V-Honest

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH V-Honest
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Lô A1, khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh/TP: Bắc Ninh,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Phạm vi chứng nhận: