Trung tâm Thông tin Điện lực

Bạn đang ở đây

Công ty: Trung tâm Thông tin Điện lực
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Tầng 15, tháp A, tòa nhà EVN, số 1, phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Các dịch vụ khác
Phạm vi chứng nhận: