Công ty cổ phần truyền thông Việt Hải

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty cổ phần truyền thông Việt Hải
Số chứng nhận: NVQV33312
Ngày hiệu lực: 09/11/2020
Địa điểm chứng nhận: Số 15, phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Cung cấp các giải pháp phần mềm và dịch vụ kỹ thuật trong ngành truyền thông và thông tin di động