Công ty cổ phần truyền thông Việt Hải

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty cổ phần truyền thông Việt Hải
Certificate number: NVQV33312
Validation date: 09/11/2020
Certification address: Số 15, phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Cung cấp các giải pháp phần mềm và dịch vụ kỹ thuật trong ngành truyền thông và thông tin di động
Files: