Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật las - xd 502 (thuộc Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế xây dựng Quảng Ninh

Bạn đang ở đây

Công ty: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật las - xd 502 (thuộc Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế xây dựng Quảng Ninh
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Km3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tỉnh/TP: Quảng Ninh,
Lĩnh vực: Dịch vụ kỹ thuật
Phạm vi chứng nhận: